Livet – inte plikt utan möjlighet

Bengt Jacobsson

219 kr

Alla kloka människor ställer sig naturligtvis bakom idén om ett mänskligare samhälle. Inte vill man avhumaniseras i takt med att man tillrättalägger sitt liv som om det endast vore en plikt och inte rymde alla sorters möjligheter. Det är sådana tankar som humanisten Bengt Jacobsson framför i sin rika tankebok, späckad med läsefrukter från von Wright, Fromm, Rollo May, Astrid Lindgren, A A Milne och Saint-Exupéry för att nämna några.

Kategori: .

Produktbeskrivning

“Att bara vara – som en Nalle Puh, en Pippi Långstrump, en Lille prinsen, vilka alla tre lever utan förutfattade meningar om hur livet ska, måste eller bör levas – är redan i sig själv något meningsfullt.”

Alla kloka människor ställer sig naturligtvis bakom idén om ett mänskligare samhälle. Inte vill man avhumaniseras i takt med att man tillrättalägger sitt liv som om det endast vore en plikt och inte rymde alla sorters möjligheter. Det är sådana tankar som humanisten Bengt Jacobsson framför i sin rika tankebok, späckad med läsefrukter från von Wright, Fromm, Rollo May, Astrid Lindgren, A A Milne och Saint-Exupéry för att nämna några.

Det är en medryckande författare som talar till oss om allt från svensk mentalitet, manligt och kvinnligt, den mätbara tiden till det oförutsägbara livet och konsten att leva. Det handlar om att engagera sig, att bilda meningsfulla samband i tillvaron och att ta ansvar.

Bengt Jacobsson vill med sin bok försöka förmå oss att se förutsättningslöst på livet, som innehåller så mycket mer än stress, effektivitetssträvanden och rationalitet. Livet är också allt det stora, djupa och dolda som omger oss utan att vi är medvetna om det – känslor, drömmar, intuition och medmänsklighet.

Livet – inte plikt utan möjlighet är en livsbejakande bok som uppmuntrar oss att leva här och nu och att utveckla våra inre möjligheter

Mer information

ISBN 978-91-270943-4-5