Livets längtan efter sig självt

Bengt Jacobsson

219 kr

Livets förmåga att organisera sig självt förutsätter att det får vara som det är. Det som lever kan därför inte uniformeras eller styras, blott utvecklas på sina egna villkor. Människan är en del av denna eviga vandring mot självförverkligande.

Kategori: .

Produktbeskrivning

“I ett levande doftande, kännande sammanhang har människan det bäst, för det är bara där som hon kan komma i förbindelse med sig själv, bli ett med sin naturliga omgivning och bejaka livets längtan efter sig självt.”

Livets förmåga att organisera sig självt förutsätter att det får vara som det är. Det som lever kan därför inte uniformeras eller styras, blott utvecklas på sina egna villkor. Människan är en del av denna eviga vandring mot självförverkligande.

Den moderna människan lever mer och mer på villkor utanför den enskilda individens kontroll – inte minst teknikutvecklingen ligger bakom – och vi dras alla med i en allt snabbare virveldans. Stress och otrygghet blir alltför ofta följden.

Bejaka barnet inom dig råder Bengt Jacobsson, bejaka det ursprungliga och skapande, så finner du vägen till det goda livet – ett liv i harmoni med omvärlden och med dig själv och med insikten att det är i ögonblicket, stunden, som varje människa lever.

Livets längtan efter sig självt är en livsbejakande och stimulerande tankebok som, liksom författerens tidigare bok Livet – inte plikt utan möjlighet, handlar om människans grundläggande livsvillkor.

Mer information

ISBN 978-91-270943-6-9
Författare Bengt Jacobsson